Integritetspolicy och Cookies

Personuppgifter, GDPR

YouCall Sverige AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter och använder dem i enlighet med villkoren nedan och från den 25 maj 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR, allmän dataskyddsförordning).

Genom att ge ditt samtycke godkänner du att de personuppgifter som du skickar in kommer att hanteras av rekryteringsansvariga på YouCall, dock enbart i rekryteringssyfte. Dina uppgifter tillsammans med eventuella referensunderlag och intervjuunderlag kommer att sparas upp till max två år för eventuella framtida rekryteringsbehov. Du har rätt till att dina uppgifter raderas eller korrigering inom två år om du kontaktar oss. Du kan när som helst skicka in nytt CV för uppdatering av dina uppgifter.

Om du har ytterligare frågor angående vår hantering av dina uppgifter når du oss enklast på 0911-93200

Webbplatsen använder cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari m.fl.) så att den inte tillåter cookies. En cookie är en fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

YouCall Sverige AB vidarebefordrar ingen personlig information som samlats genom webbplatsen. Den information vi får om besökare används inte för att spåra enskilda personer som besökt oss utan vi använder oss av den teknik som finns för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. Detta för att bättre kunna anpassa vår information för besökaren av webbplatsen.