Felanmälan & jour

Vill du att dina hyresgäster ska mötas av professionell service dygnet runt?

Vi har under många år haft nära samarbeten med fastighetsbolag och hanterat deras felanmälan. Vi har arbetat med många av de största aktörerna och har stor erfarenhet av olika program för registrering av felanmälan, bl a Remotex Applications, Landlord och DeDu. 

Våra operatörer är vana att avgöra om ett ärende kan registreras direkt eller om vidare åtgärd krävs. Om ärendet är brådskande söker vi alltid ansvarig fastighetsskötare eller områdesansvarig för direktrapportering via mobil. Det förekommer också att vi informerar inringande om dagsaktuell information. 

Stor vikt läggs vid kundfokusering vilket innebär att våra operatörer alltid månar om ett engagerat och korrekt bemötande, såväl mot företagets egna personal som dess hyresgäster.

  • Samtliga tjänster har beredskap dygnet runt, året om.
  • Vi har möjlighet att jobba såväl i eget som direkt i kundens ärendehanteringssystem.
  • Vi tar emot och registrerar felanmälningar, till exempel skador i eller på fastigheter
  • Med vår fastighetsjour får du som fastighetsansvarig hjälp att hantera akuta fel
  • Vi tar emot driftlarm, hisslarm och fordonslarm