Krisberedskap

Klarar ni av krisen?

Med vår unika ägarbild, vår erfarenhet och vår vana att hantera krissituationer, via exempelvis 113 13, har vi tagit fram en tjänst där vi, när som helst under dygnet och året om kan hjälpa våra kunder att behålla sin tillgänglighet.

Detta kan handla om längre elavbrott, sjukdomar, telefoni- och/eller internetstörningar, ja allt där mängden samtal till er växel ökar. Även om kriser är ovanliga så kan följderna bli allvarliga och det är viktigt att kunna hantera det behov som kan uppstå.

• Vi tar emot, besvarar och hanterar samtal enligt era instruktioner

• Vi tar meddelande och skickar avisering via mail, sms eller ärendesystem

• Vi lämnar information enligt era önskemål från hemsida, ärendesystem eller annat

• Ni kan få hjälp med att sätta upp rutiner för hur era samtal ska hanteras vid akut situation

• Kriser och akuta händelser utvärderas i efterhand för att se om det finns brister i rutiner eller annat som behöver åtgärd


Ring 113 13 – vid kriser och olyckor

YouCall Sverige AB är idag kontaktcenter och samordnare för Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Hit ringer man för att få, eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Numret tillkom på regeringens initiativ och SOS Alarm fick tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppdraget att utforma tjänsten.

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Men ytterligare information kring händelsen får vi från berörd kommun som meddelar vad medborgaren bör göra eller tänka på.

113 13 – Det nationella informationsnumret