Lugnet i stormen

Med vår unika ägarbild, vår erfarenhet och vår vana att hantera krissituationer, via exempelvis 113 13, har vi tagit fram en tjänst där vi, när som helst under dygnet och året om kan hjälpa våra kunder att behålla sin tillgänglighet.

Krisberedskap

Redan 2007 påbörjade YouCall sitt första uppdrag med hanteringen av krisberedskap inom flygbranschen. För att vidhålla kompetensen över tid anordnas övningar tillsammans med kunderna där olika situationer kan simuleras och på så sätt säkerställa att YouCall möter de förväntningar och krav som finns på tjänsten.

YouCall ägs av SOS Alarm och hanterar Sveriges informationsnummer 113 13 dygnets alla timmar, ett informationsnummer dit du vänder dig för att få information om pågående olyckor eller kriser. YouCall är vana att arbeta med större aktörer som myndigheter men även mindre privata företag. Vi har därför både erfarenheten och kompetensen att hantera ditt företags behov av krisberedskap om en olycka skulle inträffa.

Varför YouCall?

‣ Tillgänglighet dygnet runt

Professionellt bemötande

Tryggt samarbete – dina kunders bästa i fokus

‣ Kepsen på – svarar med ditt företags hälsningsfras och agerar utifrån ditt företags värderingar

‣ Våra medarbetare utbildas för att förstå ditt företag och vad som är viktigt för dig

Flexibilitet – lösningsorienterade och snabba att ställa om vid nya/oväntade situationer

Rösterna bakom YouCall

SOS Alarm

”YouCall hanterar Sveriges informationsnummer 113 13 med stor skicklighet och tillförlitlighet. Vi är tacksamma för ert fina engagemang och er träffsäkra leverans. Tillsammans bidrar vi till ett tryggare och säkrare Sverige för alla.”
– Thomas Nohre, Affärschef SOS Alarm