YouCall är er klippa i stormen, vi hanterar er Krisberedskap.

Med vår unika ägarbild, vår erfarenhet och vår vana att hantera krissituationer, via exempelvis 113 13, har vi tagit fram en tjänst där vi, när som helst under dygnet och året om kan hjälpa våra kunder att behålla sin tillgänglighet.

Detta kan handla om längre elavbrott, sjukdomar, telefoni- och/eller internetstörningar, ja allt där mängden samtal till er växel ökar. Även om kriser är ovanliga så kan följderna bli allvarliga och det är viktigt att kunna hantera det behov som kan uppstå.

Vad säger kunderna?

Piteå Kommun

”YouCalls flexibilitet gör att vi är mycket nöjda med samarbetet. Vi känner att YouCall bidrar stort till vår verksamhet med deras professionella bemötande av medborgare”
– Micael Kemi, Gatuchef på Piteå Kommun

TK Elevator Sverige

”Samarbetet med YouCall har alltid känts tryggt och vi vet att de har vårt och våra kunders bästa i åtanke. De har en mycket bra tillgänglighet och erbjuder alltid en exceptionellt god service till våra kunder”
– Anders Bergström, Head of Service på TK Elevator

Pireva

YouCall är en kunnig samarbetspartner som vi har haft många års samarbete med, det känns tryggt att lägga våra viktiga kunduppdrag hos dem”
– Johanna Lundström, Affärsområdeschef Återvinning

1177 Vårdguiden

”YouCall har stort engagemang och stor ansvarskänsla för mig som beställare, våra tjänster men främst för våra användare. Lösningsorienterade och snabba att ställa om vid nya oväntade situationer.”
– Camilla Widmark, Samordnare Support, 1177 Vårdguidens e-tjänster