Våra erbjudanden

Vi växer med uppgiften

Dygnet runt förmedlar och hanterar vi information för att möta våra kunders behov. Vårt mål är att skapa tillväxt och trygghet för våra medarbetare, kunder, ägare och för samhället.

Vi har engagerade medarbetare som ger våra kunduppdrag full uppmärksamhet, era kunder får ett mänskligt möte med kunnig, trevlig personal som lyssnar och hjälper.

Felanmälan & Jour

Vi tar emot och registrerar felanmälningar direkt i ert egna ärendehanteringssystem. Det begränsar effekterna av skador och skapar trygghet för er och era hyresgäster.

Med vår fastighetsjour får du som fastighetsansvarig hjälp att hantera akuta fel. Det begränsar effekterna av skador och skapar trygghet för hyresgästen. Ett akut fel kan vara allt från krossade fönster och vattenskador till bränder eller störande grannar.

Svarstjänst

I vår traditionella svarstjänst hanterar vi era samtal som om vi satt hos er.

Vi kopplar samtalen eller tar meddelande och skickar en avisering till sökt person eller funktion. Ni väljer om vi ska svara på alla samtal eller bara de ni själva inte hinner med. Här bygger vi svarstjänsten så att den passar ditt företag.

”Om vi vill bli framgångsrika måste vi hjälpa våra kunder att lyckas eftersom vår egen framgång är beroende av våra kunders”

Kundtjänst

I vår fördjupade telefonitjänst agerar vi som er kundservice/kundtjänst genom att hantera era ärenden direkt. Det kan vara allt från att ge information om produkter/tjänster, sköta olika typer av tidsbokningar till att hantera hela er kundtjänst, precis som om vi satt hos er.

Krisberedskap

Med vår unika ägarbild, vår erfarenhet och vår vana att hantera krissituationer, som exempelvis 113 13, har vi tagit fram en tjänst där vi, när som helst under dygnet och året om kan hjälpa våra kunder att behålla sin tillgänglighet.

Detta kan handla om exempelvis längre elavbrott, sjukdomar, telefoni- och/eller internetstörningar, ja allt där mängden samtal till er växel ökar. Även om kriser är ovanliga så kan följderna bli så allvarliga och det är viktigt att kunna hantera det behov som kan uppstå.