Om oss

YouCall Sverige AB är inget vanligt kontaktcenter. Vi är mycket mer än så. Vi har insett att begrepp som ”telefonist”, ”kontorstid” och ”knappsvar” behövde ersättas med glada, mångsidiga och livs levande människor. Med hjälp av dem finns vi till för dig och dina kunder. Oavsett frågor, tid eller ärende finns vi redo att bidra till framgångsrik service, dygnet runt, årets alla dagar.

Vi erbjuder främst telefonbaserade tjänster till kunder i hela Sverige och uppdragen spänner över olika typer av svarstjänster till avancerade IT-supportuppdrag och fastighetsjourer med tillgänglighet dygnet runt.

YouCall har en viktig roll i att komplettera SOS Alarms tjänster, inte minst avseende informationsnumret 113 13. YouCall Sverige AB är ett av de ledande kontaktcenterföretagen inom svarstjänster, support och kundtjänst med kunduppdrag över hela Sverige. En viktig del i YouCalls verksamhet är rollen mot centrala myndigheter – att samordna, administrera samt koordinera uppdrag av varierande slag.

Hos YouCall delar vi alla drivkraften att utvecklas och hitta nya lösningar för våra kunder.

Under 1980-talet etablerades grunden till dagens YouCall, då som en mindre aktör inom driftlarm och felanmälan med framförallt Norrbotten som arbetsområde.

Verksamheten fick större tyngd och kompetens när YouCall Sverige AB bildades 1996 och SOS Alarm gick in som ägare tillsammans med Piteå Näringsfastigheter. Idag är vi cirka 65 medarbetare med huvudkontoret på Furunäsets Företagsby i Piteå.

Vår majoritetsägare är SOS Alarm som har en central roll i samhällets krisberedskap och vår andra ägare är Piteå Näringsfastigheter som är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift främst är att stödja näringslivet och sysselsättningen i Piteå Kommun.

Med dessa ägare i ryggen har YouCalls verksamhet en mycket stabil grund att stå på. Tillsammans med våra ägare är vi viktiga samhällsaktörer som förstår värdet av snabb och korrekt information.

Det är viktigt att vi har en verksamhet som året runt över dygnets alla timmar klarar att leverera våra tjänster effektivt och med god kvalitet. Det ställer stora krav på en stabil kompetensförsörjning, stor flexibilitet och en förmåga att utveckla och anpassa våra tjänster för att möta kundernas, samhällets och omvärldens förändringar.

I och med att SOS Alarm är vår majoritetsägare har vi trygghetstänkandet med oss från grunden. Tillsammans med SOS Alarm och Piteå Näringsfastigheter har vi en stor plattform för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling. För att trygga vår dagliga drift har vi redundans på såväl elförsörjning som telefoni. Vi genomför även årliga certifieringar av vår personal.

”Sammanfattningsvis kan man säga att YouCall inte är något traditionellt callcenter, utan ett avancerat, samhällsnyttigt kontaktcenter och med våra trygga ägare, vår flexibla organisation och våra unika tjänster så åtar vi oss speciellt kvalificerade tjänster som kräver ett extra stort förtroende.”


Hjärtsäker Zon

YouCall Sverige AB är sedan 2017 en s.k. ”Hjärtsäker Zon”. Samtlig personal hos oss har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning samt fått utbildning i hur man använder vår hjärtstartare. För att bli ”Hjärtsäker Zon” krävs följande:

  • Hjärtstartare finns installerad och är väl skyltad och märkt.
  • Har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp.
  • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter.
  • Hjärtstartaren registrerad i hjärtstartarregistret.
  • Systematiskt underhåll av hjärtstartaren.
  • Utbildning i hjärt-lungräddning sker varje år.

Genom att följa dessa kriterier säkerställer man att man kan ta hand om den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.