En smidig start

Möt en av våra kunder Anders som arbetar som HR Manager på Kuusakoski Recycling. Kuusakoski startade sitt växeluppdrag på YouCall precis i början av sommaren.

Hur har första tiden med YouCall varit?
Jag tycker att det har fungerat mycket bra. Vi outsourcade växeln inför sommaren och det fanns givetvis farhågor om att var fel tid att göra det men tack vare ordentligt förarbete från både vår och Youcalls sida så flöt det på bra under semestern.

Vad är det första du tänker på när du tänker på YouCall och våra tjänster?
Nu har vi inte haft Youcall så länge men som man säger med serviceuppdrag. Så länge man inte hör något så fungerar det.

Vad var det som gjorde att valet föll på YouCall som leverantör?
Vi gjorde en grundlig genomgång av tre leverantörer som vi sedan hade möte med. Vi fastnade ganska direkt för Youcall och deras upplägg.

Varför hade ni ett behov av att outsourca er växel?
Vår interna växel bestod av personer som satt utspridda i landet med god kunskap om vem som arbetar med vad på företaget. Dock visade det sig att växelarbetet inkräktade allt för mycket på deras ordinarie arbete varför vi sökte en lösning utanför bolaget.

På vilket sätt har vårt samarbete påverkat er verksamhet?
Samarbetet med Youcall har inneburit att vi har kunnat frigöra tid för ett antal medarbetare samt att våra kunder alltid får ett professionellt bemötande!