Låt vår erfarenhet bli ert lugn i stormen

Med vår unika ägarbild, vår erfarenhet och vår vana att hantera krissituationer, via exempelvis 113 13, har vi tagit fram en tjänst där vi kan hjälpa våra kunder att behålla sin tillgänglighet i händelse av en kris.

Det kan handla om elavbrott, brand, sjukdomar, bombhot, telefon och internetstörningar, där mängden samtal ökar och som resulterar i att er personal behöver fokusera på annat än att svara i telefonen. Även om kriser är ovanliga så kan följderna bli allvarliga och det är viktigt att snabbt kunna hantera det behov som kan uppstå. Har ni en plan för detta?

Att ha en extern samarbetspartner vid händelse av en kris stärker förtroendet för er som företag. Vi på YouCall är experter på krisberedskap. Vi har erfarenhet av skogsbränder, terrorbrott, pandemier, stormar, översvämningar och andra större störningar i samhället. Vi är en trygg partner.

FÖRDELAR?

• Vi har en tillgänglighet dygnet runt, året runt
• Vi säkerställer era rutiner kopplat till er telefoni i händelse av en kris
• Vi tar samtalen och svarar enligt era uppsatta instruktioner
• Vi tar meddelanden som kan vidarebefordras via sms eller mail till angivna kontaktpersoner
• Vi ger ut validerad information eller hänvisar kunderna till sociala medier för mer information
• Vi har utbildad personal som är tränad att agera metodiskt i kris

Borde ni också ta tag i det här? ”Tänk om” kanske inte är så långt borta ändå? Tveka inte att kontakta oss så kan vi ge förslag på en säker strategi för just ert företag i händelse av en kris.