YouCall – En trygg kundkontakt

Kontakta Sverige delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen ”Trygg Kundkontakt” till de medlemsbolag som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap i Kontakta föreskriver. 

Syftet med utmärkelsen Trygg Kundkontakt är att visa att kvalitet gör skillnad och att seriösa bolag är värda att lyfta fram. Kundservice och telefonförsäljning är viktigt för svenskt näringsliv och konsumentmarknad ur många perspektiv och genom att belysa seriositet önskar Kontakta att myndigheter och beslutsfattare ska värna om dessa verksamheter.

Tina Wahlroth, VD på Kontakta
Tina Wahlroth, VD på Kontakta

”Vi är stolta över vårt medlemsbolag YouCall som bidrar till allt detta” – Tina Wahlroth, VD på Kontakta.

Kvalitetsmärkningen omfattar:

• Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer
• Efterlevnad av Svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och verksamheten i allmänhet
• Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd
• God arbetsmiljö
• För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande. Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta
• Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas introduktionsutbildning
• Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad

– Vi på Kontakta anser att trygga och professionella kundmöten skapar värde för hela samhället och näringslivet. Men det är också viktigt för att skapa stolthet hos den yrkeskår som i frontlinjen hanterar alla kundmöten, varje dag, året runt, nämligen medarbetarna. Vi är stolta över vårt medlemsbolag YouCall som bidrar till allt detta, berättar Tina Wahlroth, VD på kontakta