”YouCall och 113 13 har verkligen avlastat 1177”

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa till dygnet runt. Under 2020 ökade antalet samtal till 1177 markant med anledning av covid-19 pandemin. Många av de som ringde var inte i behov av sjukvårdsrådgivning utan hade mer generella frågor kopplat till covid-19. För att ge 1177 möjlighet att prioritera vårdsamtalen inleddes ett samarbete med YouCall, som besvarar samtalen på informationsnumret 113 13.

Ann-Sofie Norling är tjänsteförvaltare på Inera för 1177 Vårdguiden på telefon. Ineras uppdrag är bland andra att förvalta, utveckla och leverera verksamhetsstöd och system för att bedriva sjukvårdsrådgivning, medan regionerna är vårdgivare och bedriver själva sjukvårdsrådgivningen.

Här berättar Ann-Sofie mer om samarbetet mellan 1177 och 113 13:

På vilket sätt har YouCall och informationsnumret 113 13 kompletterat de samtal som har kommit in till 1177?
Det har varit en betydande avlastning för 1177 Vårdguiden på telefon. Den enorma mängd samtal som strömmat in till tjänsten har aldrig tidigare varit så många. Att få möjlighet att lägga till ett knappval i vårt talsvar direkt till 113 13 för allmänna frågor om covid, har avlastat sjuksköterskorna. Men trots detta var det svårt att möta invånarnas behov under de perioder när tycket var som högst. Men jag tänker att varje samtal som kommer fram och får svar på sina frågor är en vinst. Utan samarbetet med 113 13, hade fler invånare stått utan svar på flera av sina frågor.

Har det varit någon skillnad mellan regionerna på de frågor som ställts till 1177 Vårdguiden på telefon?
Ja, till viss del. Under pandemin mejlade jag regelbundet ut frågor till sjuksköterskorna i de olika regionerna, för att få en uppfattning om vilka frågor som var de tre vanligaste om corona. Även om det inte är så stort material, så upplever jag att de vanligaste frågeställningarna oftast var likartade över landet.

Det här materialet delade jag också med mig av till andra myndigheter på de samordningsmöten vi hade under pandemin. På så sätt gick det att samordna information om vanligt förekommande frågor på olika webbsidor.

Vilka lärdomar har ni dragit av att arbeta under en pandemi?
Det jag kommer på först är hur viktigt det är att samordna olika myndigheters arbete under en sådan här kris. Det har varit oerhört värdefullt. Regelbundna möten och dialog med både andra aktörer, regionerna och även internt på Inera. Det är superviktigt under en kris. Jag tror att vi alla har lärt oss massor under de här två åren, som vi också kan ha med oss i vårt framtida arbete.

Vad har varit era största utmaningar de här två åren?
Oj, svår fråga. Det har ju varit en extrem situation för hela vården. Ingen har räckt till och jag ser att invånarna har ett stort behov att få kontakt och prata med en människa. Många vill inte läsa sig till information på de olika webbsidorna, utan få en mänsklig kontakt. Det har lett till stor belastning hos bland annat 1177 Vårdguiden på telefon och det har varit en stor utmaning att möta det behovet.