Digital tillgänglighet, vad är det egentligen?

I maj deltog Victoria och Mona på Kontaktadagen som är en konferens för alla som arbetar med kundmöten via telefon och digitala kanaler. Konferensen är en chans att träffa kollegor, leverantörer och lyssna på intressanta föreläsningar samt ta del av vad som händer inom branschen.

En av föreläsarna i år var Lennart Engelhardt, VD på Funka, han berättade kort om en ny lag som börjar gälla från juni 2025. Vi fick chansen att ställa några frågor till Lennart om vad digital tillgänglighet innebär.

Lennart Engelhardt, vd Funka Lennart Engelhardt, vd Funka.
Foto: Victoria Sandström

När du träffar någon på stan och kort ska förklara vad digital tillgänglighet är vad säger du då?
-Digital tillgänglighet handlar om att alla människor, oavsett förmåga ska ha tillgång till den digitala världen på samma villkor som alla andra.

Om det här är helt nytt, hur börjar man?
-Det första är att ta reda på vad kan vi, det finns alltid några personer i ett förtag som är eldsjälar, som har ett intresse. Det är viktigt att inte vara ensam om det här, det är lätt att det blir ”någons” fråga. Det är viktigt att tidigt börja ta med andra, att man bildar en grupp. Hitta sedan en sponsor, ganska högt upp i organisationen, så att man får medel och mandat. Det är viktigt för annars är det lätt att man blir en eldsjäl som brinner upp.

Hur gör man för att skapa och upprätthålla digital tillgänglighet?
-Man behöver en strategi för hur man ska få kunskap i organisationen. Det är framförallt tre saker man måste ha kunskap om:
Det första är design, man måste förstå hur man ska bygga, alltså designa en sida så att den är tillgänglig. Sen måste man ha utvecklare som kan koda en sida så att den blir tillgänglig.
När det jobbet är klart så måste man ha användare, det vi ofta kallar redaktörer, de som jobbar varje dag. Det är ofta där det går fel, de måste veta hur de ska skriva så att det inte blir fel. Så vi pratar om att bli tillgänglig och att förbli tillgänglig, för det behövs kunskap och kunskapsöverföring.

Vad kan konsekvensen bli om man inte uppfyller kraven?
-Det kan bli höga bötessummor. Man framförallt kan det ge dålig press som skadar varumärket. Det kan göra att man missar rekryteringar, unga människor vill inte jobba på ett företag som inte bryr sig. Du förlorar kunder för de som inte kan göra avslut på sin affär på en otillgänglig sida går till en annan website.

Läs mer om digital tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.