Gåvoservice / Givarservice med hjärta

YouCall har lyckade samarbeten med insamlingsorganisationer där vi underlättar deras gåvoservice. Vi har personal på plats dygnet runt och kan utöka öppettiderna för givarorganisationerna så att fler av givarna ska kunna ge en gåva, när det passar dem. Vår personal är utbildade i att ge givaren en fint och respektfullt bemötande.

Vi hanterar allt från den första kontakten till utskick av exempelvis minnesblad. Vi kan även erbjuda ett administrativt stöd där vi hanterar eller registrerar beställningar i kundens system eller andra administrativa uppgifter exempelvis där det finns flaskhalsar. Vi kan även stötta upp i att engagera befintliga givare för att öka givandegraden genom exempelvis riktade insatser.

FÖRDELAR

• Tillgänglighet dygnet runt
• Vi har professionell personal med lång branscherfarenhet
• Arbetar i kundernas egna system
• Vi älskar avvikelser och söker förbättringsåtgärder och effektiviseringar
• Vi erbjuder er en personlig kontaktperson/projektledare och jobbar som er förlängda arm
Nyfiken på hur vi kan jobba ihop med ett större syfte i fokus? Kontakta oss gärna.