”Jag vill att vi ska vara en reko arbetsplats”

YouCalls VD Anneli Olovsson intervjuades i tidningen
Aktuell Säkerhet,
där hon berättar om hur det var att kliva på sitt uppdrag mitt under en pandemi.

Anneli

”Jag försöker hålla huvudet kallt men hjärtat varmt” Anneli Olovsson, VD på YouCall Sverige AB

– Jag har en övertygelse om att när medarbetarna mår bra och trivs så kommer produktiviteten och resultaten som en följd av en trygg arbetsmiljö. Jag leder inkännande men tydligt. Tycker att transparens och öppenhet är viktigt för att bygga upp en känsla av kollektivt ansvar i organisationen och att vara noga med att säkerställa att vi alla har samma bild om nuläget och vart vi är på väg.

Jag fokuserar på att vi ska ha en reko arbetsplats där alla känner sig accepterade, trygga och sedda. Jag hoppas att jag är en inkluderande ledare som möjliggör att varje person ska få hitta sin plats i organisationen att lyckas på. Jag försöker hålla huvudet kallt men hjärtat varmt, berättar Anneli.

Läs enbart artikeln på Aktuell Säkerhets hemsida här, eller läs tidningen i sin helhet genom denna länk.

*Vid tidpunkten för Aktuell Säkerhets artikel var YouCall Sverige AB fortfarande delägt av PNF. YouCall är numera ett helägt dotterbolag åt SOS Alarm.