Nationella vaccinationsveckan

Mellan den 14-20 mars är det den nationella vaccinationsveckan. YouCall har arbetat hårt och flitigt med hanteringen av det nationella informationsnumret 113 13 dit man kan vända sig med bl.a. frågor gällande coronapandemin.

Mellan 14-20 mars är det den nationella vaccinationsveckanDet är fortfarande viktigt att vaccinera sig mot Covid-19.

Vaccinet är det allra viktigaste verktyget i kampen mot covid-19 och i Sverige har vi med gemensamma krafter nått en hög vaccinationstäckning. Men det är fortfarande mer än en miljon människor över 12 år som inte tagit sin första dos. Därför genomförs nu en nationell vaccinationsvecka i Sverige under vecka 11.

Vi på YouCall vill bidra till att så många som möjligt har den information och kunskap som behövs för att göra ett genomtänkt val om sin vaccination. Om du inte redan är vaccinerad: ta emot erbjudandet om vaccination för att skydda dig själv och andra.

Har du frågor om vaccinationen, pandemin eller övriga covid-relaterade frågor, ring oss på det nationella informationsnumret 113 13 för att ta del av den senaste och validerade informationen.

Mer om nationella vaccinationsveckan

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Uppdraget genomförs i samverkan med regioner, länsstyrelser och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under vaccinationsveckan är alla med och bidrar för att fler ska välja att vaccinera sig.

Det finns idag personer som av olika orsaker har en tveksamhet inför vaccination. Vissa har inte nåtts av erbjudandet om vaccination och en del har valt att avstå men alla ska ha den kunskap de behöver för att välja vaccination. Regionerna har god kapacitet att vaccinera – håll utkik efter var och när på 1177.se.

Har du frågor om vaccinationen, pandemin eller om du har övriga covid-relaterade frågor, ring oss på det nationella informationsnumret 113 13 för att ta del av den senaste och validerade informationen.