Att leda med hjärtat

Nu har det gått tre månader sedan vår nya VD, Anneli Olovsson klev ombord.
Här svarar hon på fyra snabba frågor:

Hur har din första tid på YouCall varit?
Den har varit otroligt spännande. Full fart så klart, men det gillar jag. Pandemin ställer mycket på sin spets och medarbetarna på YouCall gör ett kanonfint arbete att möta den ökade belastningen och ökade volymer. Jag har fått ett härligt mottagande och det är en ynnest att få arbeta med motiverade och glada medarbetare som trivs på jobbet. Jag är peppad på framtiden och tacksam.

Vad tycker du är utmärkande för YouCall?
Det är utan tvekan våra fantastiska medarbetare, vår kompetens och vår flexibilitet som organisation. YouCall är en arbetsplats som präglas av mångfald, en hög ambitionsnivå och en administrativ skicklighet. Det finns en enorm kunskapsbank tack vare människorna som jobbar hos oss. Detta i kombination med våra spännande och komplexa kunduppdrag gör att jag anser att vi spelar i en egen liga i Contact Center-branschen.

”Jag brukar säga att jag leder med hjärtat. Jag leder inkännande men samtidigt tydligt.”

Vad utmärker ditt ledarskap?
Jag har en övertygelse om att när medarbetarna mår bra och trivs så kommer produktiviteten och resultaten som en följd av en sund arbetsmiljö. Jag brukar säga att jag leder med hjärtat. Jag leder inkännande men samtidigt tydligt. Tycker att transparens och öppenhet är viktigt för att bygga upp en känsla av kollektivt ansvar i organisationen och att vara noga med att säkerställa att vi alla har samma bild om nuläget och vart vi är på väg. För mig är ett normkritiskt synsätt som grund för en hållbar organisation över tid, en hjärtefråga.

Hur tänker du om YouCalls framtid?
Vi har en spännande tillväxtresa framför oss. Men det viktigaste är att fortsätta vara en arbetsplats där människor trivs, vill stanna över tid och att vi fortsätter att vara ett starkt arbetsgivarvarumärke som levererar god kvalitet till våra kunder. Jag vill att fler människor ska känna till YouCalls kultur, vår kompetens, vårt erbjudande samt vilken viktig aktör vi är och vilken samhällsfunktion vi fyller.

Vi ska också tjänsteutveckla våra tjänster ytterligare för att kunna möta omvärldens och kundernas behov och önskemål i framtiden. Vi vill bygga långsiktiga samarbeten där vi har trygga kundrelationer, över tid. Både för oss och för kunden.