”Vi är en modig arbetsplats”

 

Youcall medarbetareJämställdhetsprojektet har tagits emot väl av medarbetarna på YouCall.

I januari sammanställdes YouCalls jämställdhetsprojekt som pågått under hela 2021. En viktig drivkraft till projektets uppkomst är att alla ska få chansen att utvecklas utan att begränsas av könsstereotypa normer, tankesätt eller traditioner.

– Vi har ett tydligt fokus på inkludering och mångfald. Att dessutom arbeta med vår jämställdhet känns helt rätt och jag ser det som en framgångsfaktor i att vara en modig men också en reko arbetsplats, säger bolagets VD, Anneli Olovsson.

Till hjälp i projektet anlitades Fanny Widman från Fannys förebilder som är en aktiv poddare, föreläsare och passionerad kämpe inom området.

 

Fanny WidmanFanny Widman, Grundare av Fannys Förebilder AB

– Min starka tro är att den dag vi blir mer medvetna om det och aktivt förändrar våra beteenden så kommer vi också komma närmre ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar, berättar Fanny Widman.

Under processens gång har samtliga anställda engagerat sig i en djupgående enkät som tog pulsen på företagets jämställdhet.

– Det som identifierades var ett sunt och överlag positivt nuläge. Men det vi behöver tänka på är att reflektera kring vår jargong, och hur saker vi säger kan uppfattas eller landa hos andra, berättar Anneli Olovsson som ser fram emot att engagemanget i jämställdhet inte bara blir ett projekt utan en process på YouCall. Det finns ingen genväg om vi vill ha bestående effekt, fortsätter hon. Alla behöver bidra.

Även på ledningsnivå så har det investerats en hel del tid i projektet. Sju av YouCalls chefer deltog i en nästan två månader lång utbildning som innebar att läsa Widmans bok, svara på reflekterande enkäter varje vecka, samt delta i två workshops.

VILL NI OCKSÅ JOBBA MED JÄMSTÄLLDHET? Fannys 3 snabba tips:

· Låt det göra ont – all förändring gör det. Så, gör det ont är du antagligen på rätt väg.

· Nollställ och ta in nya perspektiv – När du tror att du kan och förstår, då behöver du börja om. Grunden i inkludering är att ständigt vara nyfiken och lära sig nytt.

· Agera alltid – man kan inte välja sina strider, jämställdhet och mångfald kräver att man alltid agerar. Både för sig själv och andra.

Se och hör några av våra medarbetare berätta mer: