”Vi beställde en Skoda men fick en Rolls Royce”

YouCall och Transvoice tolkförmedling har samarbetat sedan 2007. YouCall tar emot samtal och förmedlar tolkar efter kontorstid men även alla helger och röda dagar dygnet runt. För att kunna erbjuda den bästa tillgängligheten och servicen har vi tillsammans vässat vårt samarbete till att bli ett förstklassigt partnerskap.

Alexander Markinhuhta, kommersiell chef på Transvoice berättar att YouCall möjliggör att Transvoice kan erbjuda en tillgänglighet och den kvalité som krävs för att vara en förstklassig tjänst för tolkförmedling.

– YouCall levererar alltid hög kvalitet och är mycket lyhörda för våra önskemål. Vi beställde en Skoda men fick en Rolls Royce, berättar Alexander.

Om Transvoice:
Transvoice förmedlar och administrerar tusentals tolk- och språktjänster per dag, till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. I Transvoice nätverk ingår ca 6 000 tolkar och översättare, som representerar 206 olika språk och dialekter. De levererar språktjänster dygnet runt, med målet att erbjuda marknadens bästa tillgänglighet och servicenivå. Transvoice har 140 anställda på två kontor i Stockholm (HK) och Malmö. Mätt i omsättning är Transvoice ett av världens största tolk- och språktjänsteföretag.