I september fortsätter YouCall sin kulturresa. Höstens fokusområde kommer att vara jämställdhet. YouCall har ett tydligt fokus på inkludering och mångfald och att börja arbeta med vår jämställdhet känns helt rätt, säger bolagets VD, Anneli Olovsson. Den unika processen kommer att boostas av författaren Fanny Widman som är en aktiv poddare, föreläsare och passionerad kämpe inom området.

Det är utan tvivel att många av oss lever i en ojämställd struktur som påverkar våra beteenden. Både män och kvinnor. Att vi alla beter oss på det sätt som strukturerna tillåter och på det sätt som gynnar oss, omedvetet.

-Min starka tro är att den dag vi blir mer medvetna om det och aktivt förändrar våra beteenden så kommer vi också komma närmare ett jämställt samhälle där alla har samma förutsättningar, berättar Fanny Widman.

Målet med YouCalls process är att öka medvetenheten om hur vardagliga situationer påverkar en företagskultur, men också hur strukturerna påverkar kulturen på YouCall. Det görs genom att alla anställda anonymt får svara på frågor i en undersökning och att ledarna i organisationen får, utifrån Fannys bok, reflektera över kulturen på sin arbetsplats och sin egen roll i den.

YouCalls VD Anneli Olovsson ser fram emot starten och beskriver detta som en naturlig fortsättning på arbetet med företagets värdegrund.

– Jämställdhet kräver att vi faktiskt gör någonting och inte bara pratar om ämnet. Nu genomlyser vi vår verksamhet ur alla vinklar och vrår så att arbetsmiljön kan blir ännu bättre för alla som arbetar här hos oss. Jag älskar Fannys ord ”ingen powerpoint har förändrat världen”, så nu är det bara att bita i dessa kniviga frågor och ta tag i utmaningar som vi kanske inte ens är medvetna om.

Vill ni också jobba med jämställdhet? Fannys 3 snabba tips:

· Låt det göra ont – allt förändring gör det. Så, gör det ont är du antagligen på rätt väg

· Nollställ och ta in nya perspektiv – När du tror att du kan och förstår, då behöver du börja om. Grunden i inkludering är att ständigt vara nyfiken och lära sig nytt.

· Agera alltid – man kan inte välja sina strider, jämställdhet och mångfald kräver att man alltid agerar. Både för sig själv och andra.